8huijiacmo

8huijiacmo

 然久嗽气泄又非所宜。牡桂性兼上行,统治表里虚寒。

古法用麝香点汤解之。一种小者名山樱桃,性味甘平而不发热,能止肠滑精,岂以形之不材而反食之无害耶。

能活血散血,治目翳。老人津液不足而燥结者戒之。

《别录》治男子阴痿囊下湿,小便余沥,女人阴痒,腰脊痛,脚痹风弱。 苦辛温,无毒。

凡海中菜皆损人,不独昆布、海藻为然。发明难产取弓弩弦缚腰及烧弩牙,纳酒中饮之,皆取发机快疾之义。

 红曲乃粳米所造,然必福建制者为良。其杀三虫、利水道,总取以苦化热之义。

Leave a Reply