LOL女英雄18禁无遮挡图

LOL女英雄18禁无遮挡图

且脉紧身疼宜以汗解者,只尺中迟,即不可发汗,况微弱乎?伤寒三日,三阳为尽,三阴当受邪。

”此指少阳自病。即手足自温处,因以见脾家之实也。

勿治之,是禁其勿得利小便,非待其自愈之谓也。世之补《伤寒》者百余家,究其所作,不出二义∶一则因论本文为之注疏,犹公、谷说《春秋》也;一则引仲景之文而为立论,犹韩婴说《诗》而为《外传》也。

 又可见桂枝汤不专为太阳用矣。此表寒未解而小腹气冲,是木邪挟水气以凌心,故于桂枝汤倍加桂以平肝气,而奔豚自除。

如浮而弱、浮而涩、浮而弦、浮而迟者,此阳中有阴,其人阳虚而阴脉伏于阳脉中也,将有亡阳之变,当以扶阳为急务矣;如沉而大、沉而滑、沉而动、沉而数者,此阴中有阳,其人阴虚而阳邪下陷于阴脉中也,将有阴竭之患,当以存阴为深虑矣。鱼目与夜光同珍。

后人不能于仲景书中寻出阳明之表,而遽引《内经·热病论》之目痛鼻干不得卧以当之;不得仲景阳明治表之法,妄用痘科中葛根升麻汤以主之;不知《内经》因论热病,而只发明阳明经病之一端,仲景立阳明一经,是该内外症治之主治;又不知目痛鼻干是阳盛阴虚,法当滋阴清火,而反发阳明之汗,上而鼻衄,下而便难,是引邪入内矣。 如结胸状,饮食如故,时时下利,寸脉浮,关脉小细沉紧,名曰藏结,舌上白苔滑者难治。

Leave a Reply